An toàn thực phẩm

A new era is here.

3M Food Safety is combining with Neogen. Read about the change on Neogen’s website.

Learn More
เทคโนโลยีความปลอดภัยของอาหารของ 3เอ็ม ช่วยผู้ผลิตอาหารทั่วโลก

Các giải pháp an toàn thực phẩm tổng thể của 3M

Tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh thực phẩm tại Việt Nam thông qua các giải pháp an toàn thực phẩm của 3M. Yên tâm khi biết rằng các sản phẩm của bạn được kiểm tra bằng công nghệ được chứng nhận ISO và được thẩm định bởi các tổ chức bên thứ ba.

Tìm hiểu xem 3M đưa ra giải pháp cho các nhu cầu an toàn và vệ sinh thực phẩm của bạn như thế nào:


Các giải pháp an toàn thực phẩm tổng thể theo ngành

Phát hiện các vi sinh vật trong ngành của bạn ở mỗi bước trong quy trình sản xuất thực phẩm và đồ uống. Chọn một ngành phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh của bạn để: :

  • Tìm hiểu một loạt các sản phẩm an toàn thực phẩm của 3M, được thiết kế để bảo vệ cơ sở và khách hàng của bạn
  • Đọc về công nghệ mới nhất nhằm cải thiện quy trình kiểm tra của bạn
  • Tìm hiểu xem chương trình giám sát môi trường có thể bảo vệ cơ sở của bạn như thế nào

Các giải pháp chính trong an toàn thực phẩm

banner to COA

Để đảm bảo an toàn và chất lượng hàng đầu, hãy truy cập Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (COA) cho các Sản phẩm an toàn thực phẩm 3M.

ĐI ĐẾN CHỨNG NHẬN

Tầm quan trọng của việc giám sát môi trường

  • Kiểm tra môi trường là một cách để đảm bảo cơ sở của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh thực phẩm quốc tế nghiêm ngặt.

    Xem chương trình giám sát môi trường giúp giảm rủi ro nhiễm khuẩn và tối ưu hóa việc vệ sinh tại cơ sở của bạn như thế nào.


Nắm bắt các tin tức và sự kiện mới nhất trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

  • Trang bị cho đội ngũ của bạn các kỹ năng an toàn trong thực phẩm và đồ uống Xem các hội thảo trên mạng theo yêu cầu về các xu hướng vi sinh vật trong thực phẩm hoặc đăng ký tham gia các hội thảo của chúng tôi để tìm hiểu về chứng nhận ISO, chất gây dị ứng và đánh giá rủi ro và các chủ đề liên quan khác.