1. Việt Nam
  2. bcomcomingsoon

Sắp tới

Một hệ thống dựa trên trang web mới mà 3M đang phát triển có tên là bCom sẽ sớm ra mắt. (Ngày phát hành dự kiến ngày 1 tháng 8 năm 2022).

bCom là một cổng thông tin khách hàng được cập nhật và nâng cao khả năng tương tác của bạn với 3M bằng cách cung cấp các tính năng bổ sung của trang web, nhiều dữ liệu hơn và giao diện trực quan hơn. Trang web mới này sẽ giúp việc kinh doanh với 3M dễ dàng hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.