1. Sảm Phẩm 3M
 • Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4, màu A2, 46956
 • Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4, màu A2, 46956

  3M ID 70201132613
  • Độ cứng và độ kháng gãy cao
  • Đông cứng nhanh trong miệng.
  • Tổng thời gian đông cứng là 5 phút.
  • Bề mặt cứng chắc và bóng mà không cần đánh bóng.
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Với độ kháng gãy cao và không cần phải đánh bóng - Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4 nổi bật với độ cứng và thẩm mỹ.

  Với độ kháng gãy cao và không cần phải đánh bóng - Vật liệu làm răng tạm Protemp™ 4 nổi bật với độ cứng và thẩm mỹ. Bộ gồm 1x 50ml cartridge A2, 16x đầu trộn (Xanh) và HDSD

  • Độ cứng và độ kháng gãy cao
  • Đông cứng nhanh trong miệng.
  • Tổng thời gian đông cứng là 5 phút.
  • Bề mặt cứng chắc và bóng mà không cần đánh bóng.
  • Công nghệ hạt độn tiên tiến mang lại cả độ cứng và thẩm mỹ.
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.