1. Sảm Phẩm 3M
 • Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G15
 • Phim trang trí, bảo vệ và thay đổi màu xe 1080-G15

  3M ID 75347216485
  • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
  • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
  • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
  • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Phim chuyên dụng Wrap giúp bảo vệ, giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.

  Phim chuyên dụng Wrap giúp bảo vệ, trang trí, thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe, giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.

  • Trang trí xe ô tô, phương tiện vận tải..
  • Sản xuất với hai lớp màu sắc mang lại sự ổn định về độ bền.
  • Công dụng làm thay đổi màu sắc, các chi tiết nội thất xe. Giúp thay đổi màu sắc mà sơn không thể thực hiện được.
  • Phù hợp ngay cả với những đường cong phức tạp.
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.