1. Sảm Phẩm 3M

Nhám cuộn bùi nhùi 7447 qui cách 6in x 120 MT

3M ID XA010905264
  • Hạt nhám có tốc độ cắt nhanh
 Thêm
Thông tin chi tiết

Cuộn bùi nhùi 3M Scotch-Brite™ 7447 là dạng nhám phủ lên sợi không dệt có độ bền cao, có khả năng thích ứng với các bề mặt khác nhau nhưng vẫn đảm bảo độ hoàn thiện tối ưu.

  • Hạt nhám có tốc độ cắt nhanh
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt