1. Sảm Phẩm 3M
 • Miếng chà nhám S/B 7496 qui cách 35cm x 39cm, qui cách đóng gói 100 miếng/hộp
 • Miếng chà nhám S/B 7496 qui cách 35cm x 39cm, qui cách đóng gói 100 miếng/hộp

  3M ID XE006000600
  • Ứng dụng trên các bề mặt khác nhau
  • Hạt nhám có tốc độ cắt nhanh
  • Ứng dụng sản phẩm làm sạch và đánh bóng, hoàn thiện bề mặt.
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Cuộn bùi nhùi 3M Scotch-Brite™ 7496 là dạng nhám phủ lên sợi không dệt có độ bền cao, có khả năng thích ứng với các bề mặt khác nhau nhưng vẫn đảm bảo độ hoàn thiện tối ưu.

  Ứng dụng làm sạch và hoàn thiện các bề mặt khác nhau bằng tay. Thường được sử dụng trong lĩnh vực gia công kim loại hay các quy trình chế tạo và bảo trì sản phẩm.

  • Ứng dụng trên các bề mặt khác nhau
  • Hạt nhám có tốc độ cắt nhanh
  • Ứng dụng sản phẩm làm sạch và đánh bóng, hoàn thiện bề mặt.
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.