1. Sảm Phẩm 3M

Miếng Cọ Rửa Chuyên Dụng Scotch-Brite™ 2000, 5.5 in x 3.9 in, 20/case

3M ID 70070724235
  • Chùi sạch nhanh hơn các sản phẩm thông thường gấp 5 lần
  • Làm sạch những vết cháy bám chặt ở đáy nồi
  • Bền dai thời gian sử dụng vượt trội. thời gian sử dụng dài hơn 3-4 lần so với các miếng rửa không thường
  • Miếng cọ rửa
 Thêm
Thông tin chi tiết

Miếng cọ rửa bằng sợi tổng hợp,hình hạt đậu dễ dàng cho việc sử dụng. Phù hợp cho việc cọ rửa bề mặt inox, sứ, men…

Phù hợp cho việc cọ rửa bề mặt inox, sứ, men… Chùi sạch nhanh hơn các sản phẩm thông thường gấp 5 lần

  • Chùi sạch nhanh hơn các sản phẩm thông thường gấp 5 lần
  • Làm sạch những vết cháy bám chặt ở đáy nồi
  • Bền dai thời gian sử dụng vượt trội. thời gian sử dụng dài hơn 3-4 lần so với các miếng rửa không thường
  • Miếng cọ rửa