1. Việt Nam
  2. Sảm Phẩm 3M

Mực xuyên sáng 883N màu xanh dương

3M ID 75030141362
  • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
  • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
  • Dễ áp dụng
  • Khô nhanh
 Thêm
Xem toàn bộ thông tin
Thông tin chi tiết

Mực xuyên sáng 883N màu xanh dương có chất lượng cao, bền, màu trong suốt (ngoại trừ màu đen), được sử dụng để in lên nền biển báo giao thông mà vẫn duy trì được độ phản quang cho biển báo. Phù hợp với các dòng phản quang như 3M Diamond Grade, 3M 3930 HIP, 3M EGP 3430, 3M AEGP 7930.

Mực xuyên sáng 883N màu xanh dương có chất lượng cao, bền, màu trong suốt (ngoại trừ màu đen), được sử dụng để in lên nền biển báo giao thông mà vẫn duy trì được độ phản quang cho biển báo. Phù hợp với các dòng phản quang như 3M Diamond Grade, 3M 3930 HIP, 3M EGP 3430, 3M AEGP 7930.

  • Mực xuyên sáng bền màu, mau khô, phù hợp với in lụa (in lưới) trong sản xuất biển báo
  • Mực xuyên sáng trong suốt 880N có thể sử dụng để dán mép màng phản quang ngăn thấm nước
  • Dễ áp dụng
  • Khô nhanh