1. Sảm Phẩm 3M
 • Mặt nạ nguyên mặt 3M 7800S-M, cỡ lớn, Silicone 1 cái/thùng
 • Mặt nạ nguyên mặt 3M 7800S-M, cỡ lớn, Silicone 1 cái/thùng

  3M ID 70070710275
  • Mặt nạ silicone gia tăng độ kín khít và độ ổn định.
  • Lớp đệm 2 tầng cùng với thiết kế dây điều chỉnh 6 nấc giúp gia tăng độ kín khít
  • Có thể sử dụng với tấm kính lọc hàn thụ động hoặc electronic clip-on
  • Faceseal bằng vật liệu silicon gúp tạo cảm giác thoải mái tốt nhất và tăng độ bền
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Dùng với phin lọc dòng 3M™ 2000 Series, 3M™ 6000 Series, 3M™ 7000 Series và bộ cấp khí cho việc lọc một số hơi vô cơ, hữu cơ và bụi theo tiêu chuẩn NIOSH.

  Không sử dụng cùng với bộ cấp khí 3M™ Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA). Sử dụng với các dòng mặt nạ nguyên mặt 3M™ Full Facepieces 7800S-BA hoặc 7800S-AM với bộ cấp khí (SCBA) tương ứng

  • Mặt nạ silicone gia tăng độ kín khít và độ ổn định.
  • Lớp đệm 2 tầng cùng với thiết kế dây điều chỉnh 6 nấc giúp gia tăng độ kín khít
  • Có thể sử dụng với tấm kính lọc hàn thụ động hoặc electronic clip-on
  • Faceseal bằng vật liệu silicon gúp tạo cảm giác thoải mái tốt nhất và tăng độ bền
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
  Thay đổi địa điểm
  Việt Nam - Tiếng Việt