1. Sảm Phẩm 3M
 • Máy đọc hộ chiếu AT9000 MK2
 • Máy đọc hộ chiếu AT9000 MK2

  3M ID 75050118407
  • Đọc và xử lý hình ảnh từ hộ chiếu, visa, thẻ ID, và hầu hết tất cả các tài liệu nhanh và chính xác
  • Nắp có thể tháo lắp dễ dàng, loại bỏ sự phản xạ, tăng cường độ trung thực của màu sắc, và cổng sạc bằng USB
  • Máy đọc hộ chiếu theo chuẩn ICAO
  • Độ tin cậy cao, các bộ phận tĩnh và mặt kính chống bụi theo chuẩn IP50 trong những môi trường khắc nghiệt
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Thiết kế trạng thái đọc toàn bộ trang để nhận dạng và xác thực thông tin chính xác, nắp máy có thể tháo rời tăng sự linh hoạt và thoải mái cho người sử dụng
  Đọc thông tin chính xác, dễ sử dụng, đọc và xác thực nhiều loại tài liệu một cách nhanh chóng bao gồm hộ chiếu, hộ chiếu điện tử, thẻ ID, giấy thị thực, giấy phép lái xe, các tài liệu in, và thông tin trong điện thoại di động.
  Đảm bảo sự linh hoạt tối đa cho việc tích hợp hệ thống, bộ phát triển phần mềm thuận tiện cho việc chuyển dữ liệu sang máy mới bao gồm những mẫu thử, mã thử nghiệm, và những tiện ích.
  Dễ dàng vận hành và bảo trì
  Có thể đọc nhiều góc cạnh khác nhau.

  Thiết kế trạng thái đọc toàn bộ trang để nhận dạng và xác thực thông tin chính xác, nắp máy có thể tháo rời tăng sự linh hoạt và thoải mái cho người sử dụng
  Đọc thông tin chính xác, dễ sử dụng, đọc và xác thực nhiều loại tài liệu một cách nhanh chóng bao gồm hộ chiếu, hộ chiếu điện tử, thẻ ID, giấy thị thực, giấy phép lái xe, các tài liệu in, và thông tin trong điện thoại di động.
  Đảm bảo sự linh hoạt tối đa cho việc tích hợp hệ thống, bộ phát triển phần mềm thuận tiện cho việc chuyển dữ liệu sang máy mới bao gồm những mẫu thử, mã thử nghiệm, và những tiện ích.
  Dễ dàng vận hành và bảo trì
  Có thể đọc nhiều góc cạnh khác nhau.

  • Đọc và xử lý hình ảnh từ hộ chiếu, visa, thẻ ID, và hầu hết tất cả các tài liệu nhanh và chính xác
  • Nắp có thể tháo lắp dễ dàng, loại bỏ sự phản xạ, tăng cường độ trung thực của màu sắc, và cổng sạc bằng USB
  • Máy đọc hộ chiếu theo chuẩn ICAO
  • Độ tin cậy cao, các bộ phận tĩnh và mặt kính chống bụi theo chuẩn IP50 trong những môi trường khắc nghiệt
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.