1. Sảm Phẩm 3M

Mát tít trám trét 535, 600 ml/gói

3M ID 62528539307
  • Ứng dụng tốt với bê tông và trám khe co giãn
  • Có thể sơn
  • Khô bề mặt từ 60-90 phút
 Thêm
Thông tin chi tiết

3M™ Polyurethane Construction Sealant 535 là một chất trám polyurethane đàn hồi một thành phần.

  • Ứng dụng tốt với bê tông và trám khe co giãn
  • Có thể sơn
  • Khô bề mặt từ 60-90 phút
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt