1. Sảm Phẩm 3M

Keo trám trét 3M™ 560

3M ID 62548835305
  • Keo dán bề mặt
  • Cường lực cao
  • Đạt được chuẩn về yêu cầu về khói và Cháy, 50 phút khô bề mặt
 Thêm
Thông tin chi tiết

Keo 3M ™ Polyurethane 560 là một loại keo rất chắc , mau khô và hình thành liên kết đàn hồi vĩnh viễn.

Bám dính trên nhiều loại vật liệu khác nhau bao gồm cả nhựa , FRP, SMC , nhôm , thép , kim loại tráng và gỗ.

  • Keo dán bề mặt
  • Cường lực cao
  • Đạt được chuẩn về yêu cầu về khói và Cháy, 50 phút khô bề mặt
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt