1. Sảm Phẩm 3M
 • Keo nóng chảy '3M™ Scotch-Weld™ 1762, 25kg/túi
 • Keo nóng chảy '3M™ Scotch-Weld™ 1762, 25kg/túi

  3M ID XT006238353
  • Bám dính tuyệt vời polyethylene mật độ cao ( HDPE ) và Poly Vinyl Chloride ( PVC )
  • Bám dính tốt trên bề mặt thép và bề mặt năng lượng thấp
  • Độ nhớt thấp ở 180oC
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Keo 1762 là một loại keo kết dính được sử dụng ở dạng tan chảy bởi súng bắn keo

  Keo 1762 là một loại keo kết dính được sử dụng ở dạng nóng chảy bởi súng bắn keo . Nó được sử dụng để dán bao bì carton và thích hợp cho việc kết dính các loại nhựa khác nhau như nhựa PVC và HDPE .

  • Bám dính tuyệt vời polyethylene mật độ cao ( HDPE ) và Poly Vinyl Chloride ( PVC )
  • Bám dính tốt trên bề mặt thép và bề mặt năng lượng thấp
  • Độ nhớt thấp ở 180oC
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.