1. Sảm Phẩm 3M

Keo nóng chảy 3M™ Scotch-Weld™ 1762, 25 kg/túi

3M ID XT006238353
  • Bám dính tuyệt vời polyethylene mật độ cao ( HDPE ) và Poly Vinyl Chloride ( PVC )
  • Bám dính tốt trên bề mặt thép và bề mặt năng lượng thấp
  • Độ nhớt thấp ở 180oC
 Thêm
Thông tin chi tiết

Keo 1762 là một loại keo kết dính được sử dụng ở dạng tan chảy bởi súng bắn keo

Keo 1762 là một loại keo kết dính được sử dụng ở dạng nóng chảy bởi súng bắn keo . Nó được sử dụng để dán bao bì carton và thích hợp cho việc kết dính các loại nhựa khác nhau như nhựa PVC và HDPE .

  • Bám dính tuyệt vời polyethylene mật độ cao ( HDPE ) và Poly Vinyl Chloride ( PVC )
  • Bám dính tốt trên bề mặt thép và bề mặt năng lượng thấp
  • Độ nhớt thấp ở 180oC
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt