1. Sảm Phẩm 3M

Keo nóng chảy 3762 LM Q, 11 pound/hộp

3M ID 62372091322
  • Nóng chảy nhanh và khô nhanh
  • Thời gian thao tác ngắn ứng dụng tốt cho những quy trình sản xuất cần thao tác nhanh
  • Độ nhớt thấp ngăn ngừa khả năng chảy keo khi ứng dụng vào quy trình sản xuất nhanh
 Thêm
Thông tin chi tiết

Keo 3M™ 3762 là chất kết dính nóng chảy 100%, được thiết kế nhanh cho các ứng dụng đóng gói và vận chuyển. Đó là lý tưởng cho liên kết các hộp các tông, gỗ, ván ép, và tấm xốp

  • Nóng chảy nhanh và khô nhanh
  • Thời gian thao tác ngắn ứng dụng tốt cho những quy trình sản xuất cần thao tác nhanh
  • Độ nhớt thấp ngăn ngừa khả năng chảy keo khi ứng dụng vào quy trình sản xuất nhanh
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt