1. Sảm Phẩm 3M

Keo '3M™ 1357

3M ID 62135765303
  • Có lực dính cao và khả năng chịu nhiệt độ cao
  • Tạo lực kết dính nhanh chóng
  • Đạt tiêu chuẩn MMM-A0121
  • Dán được trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau
 Thêm
Thông tin chi tiết

Keo 1357 là một loại keo liên kết hiệu suất cao cung cấp lực dính lâu dài, lực dính tức thời

Có thể được sử dụng để liên kết cao su nhất , vải , kim loại , gỗ, kính xốp , tổ ong giấy, cán mỏng nhựa trang trí và nhiều loại bề mặt khác . Đáp ứng yêu cầu của MMM -A -121 .

  • Có lực dính cao và khả năng chịu nhiệt độ cao
  • Tạo lực kết dính nhanh chóng
  • Đạt tiêu chuẩn MMM-A0121
  • Dán được trên nhiều bề mặt vật liệu khác nhau
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt