1. Sảm Phẩm 3M

Hóa Chất Tẩy Rửa 3M™ Sharpshooter™, With Trigger Sprayers, Quart, 12/Case

3M ID 70071285335
  • Sử dụng để làm sạch các vết bẩn thông thường như son môi, bút màu, dấu gót đen, màng khói, dấu bút chì và hầu hết các loại mực
  • Công thức sẵn sàng sử dụng
  • Không cần tráng lại với nước
  • Tiện lợi & dễ sử dụng
 Thêm
Thông tin chi tiết

Loại bỏ cặn bẩn và vết ố cứng đầu trên hầu hết các bề mặt có thể vệ sinh

Tẩy vết bám mực, gót giầy, tẩy vết ron dơ.

  • Sử dụng để làm sạch các vết bẩn thông thường như son môi, bút màu, dấu gót đen, màng khói, dấu bút chì và hầu hết các loại mực
  • Công thức sẵn sàng sử dụng
  • Không cần tráng lại với nước
  • Tiện lợi & dễ sử dụng