1. Việt Nam
 2. Sảm Phẩm 3M
 • Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 71IPA, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng
 • Dung Dịch Kỹ Thuật 3M™ Novec™ 71IPA, 3,25 gal (33 lb, 15 kg)/Thùng

  3M ID 98021248731
  • Không bắt cháy
  • Không dẫn điện
  • Độc tính thấp
  • Nguy cơ gây hiện tượng trái đất nóng lên thấp (GWP)
   Thêm
  Xem toàn bộ thông tin
  Thông tin chi tiết

  Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 71IPA lý tưởng cho các ứng dụng tẩy rửa và khử dầu nhẹ. 3M™ Novec™ 71IPA về cơ bản có thành phần lỏng và khí không đổi tại điểm sôi. Giải pháp thay thế tuyệt vời cho IPA, ở những nơi cần đảm bảo không bắt cháy.

  Thông tin bổ sung
  Dung dịch kỹ thuật 3M™ Novec™ 71IPA là hỗn hợp đẳng phí chứa 3M™ Novec™ 7100 (hydrofluoroether) và cồn isopropyl. Dung dịch này không bắt lửa và lý tưởng cho các công việc tẩy rửa và khử dầu nhẹ nhàng. 3M™ Novec™ 71IPA về cơ bản có thành phần lỏng và khí không đổi tại điểm sôi. Giải pháp thay thế tuyệt vời cho IPA, ở những nơi cần đảm bảo không bắt cháy.

  • Không bắt cháy
  • Không dẫn điện
  • Độc tính thấp
  • Nguy cơ gây hiện tượng trái đất nóng lên thấp (GWP)
  • Không có nguy cơ phá hủy tầng ozon
  • Dung dịch có sức căng bề mặt thấp nên thâm nhập được vào khoảng không gian hẹp giúp tẩy rửa tốt hơn