1. Việt Nam
 2. Sảm Phẩm 3M
 • Dung Dịch Chữa Cháy 3M™ Novec™ 1230, Thùng 55 gal (US) (661 lb, 300 kg)
 • Dung Dịch Chữa Cháy 3M™ Novec™ 1230, Thùng 55 gal (US) (661 lb, 300 kg)

  3M ID 98021232172
  • Khí sạch chữa cháy
  • Thay thế khí sạch Halon và HFC
  • Thân thiện với môi trường
  • Biên độ an toàn lớn nhất trong dòng khí sạch cho các khu vực đang được sử dụng
   Thêm
  Xem toàn bộ thông tin
  Thông tin chi tiết

  Dung dịch chữa cháy 3M™ Novec™ 1230 là công nghệ thế hệ mới thay thế cho khí sạch halon và HFC, được thiết kế để giảm thiểu lo lắng về an toàn cho con người, hiệu suất và môi trường.

  • Khí sạch chữa cháy
  • Thay thế khí sạch Halon và HFC
  • Thân thiện với môi trường
  • Biên độ an toàn lớn nhất trong dòng khí sạch cho các khu vực đang được sử dụng
  • Không có nguy cơ phá hủy tầng ozon
  • Nguy cơ gây hiện tượng trái đất nóng lên ở mức 1
  • Thời hạn tồn tại trong không khí là 5 ngày