1. Sảm Phẩm 3M

Dụng cụ bắn keo bằng tay dùng cho dung lượng 200,250,400 ml

3M ID 62914899307
  • Tạo lực ép lên 2 thành phần ống keo cùng 1 lúc
  • Thuận tiện không cần bơm khí hoặc sử dụng nguồn điện
  • Đảm bảo tỷ lệ trộn chính xác khi bắn keo
  • Giảm tỷ lệ hao phí ở mức thấp nhất khi thi công bằng tay
 Thêm
Thông tin chi tiết

Dụng cụ thủ công 3M™ Scotch-Weld ™ EPX ™ được sử dụng để thi công Chất kết dính hai thành phần 3M™ Scotch-Weld ™ được đóng gói trong một ống có 2 thành phần riêng biệt gọi là Duo-Pak (DP). Có nhiều công cụ khác hiện đang có sẵn để phù hợp với nhu cầu của quy trình sản xuất của bạn

  • Tạo lực ép lên 2 thành phần ống keo cùng 1 lúc
  • Thuận tiện không cần bơm khí hoặc sử dụng nguồn điện
  • Đảm bảo tỷ lệ trộn chính xác khi bắn keo
  • Giảm tỷ lệ hao phí ở mức thấp nhất khi thi công bằng tay
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt