1. Sảm Phẩm 3M

Bộ cấp khí TR-600-ECK, 1 bộ/ thùng

3M ID 70071618444
  • Dễ đặt hàng
  • Bộ PAPR hoàn chỉnh
  • Dễ sử dụng
  • Tích hợp hệ thống treo sử dụng và bảo trì dễ dàng.
 Thêm
Thông tin chi tiết

Bộ TR-600-ECK . Bao gồm mũ trùm S-433 Hood Assembly, TR-614 PAPR Assembly (includes breathing tube), cục lọc TR-6710N (HE) Filter, Filter Cover, TR-641 Single Station Battery Charger, BT-30 Breathing Tube and BT-922 Breathing Tube Cover.

Phù hợp cho ứng dụng trong ngành sản xuất dược phẩm, y tế, thực ơhaarm, sơn, sản xuất và tái chế pin chì.

  • Dễ đặt hàng
  • Bộ PAPR hoàn chỉnh
  • Dễ sử dụng
  • Tích hợp hệ thống treo sử dụng và bảo trì dễ dàng.
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt