1. Sảm Phẩm 3M
 • Băng keo dán giảm chấn khuôn in 3M™ Cushion-Mount™ E1320.
 • Băng keo dán giảm chấn khuôn in 3M™ Cushion-Mount™ E1320.

  3M ID 70002020033
  • Sản phẩm có màu vàng và có đặc tính thoát khí.
  • Băng keo xốp 2 mặt, dày 0.020 inch (0.51 mm), màu vàng, có tính năng thoát khí và dễ tháo khỏi bề mặt dán.
  • Mang lại hiệu quả cao cho kỹ thuật in medium-soft combination. Sau khi tháo sẽ không để lại vết keo lên bản in và trục in hay ống lót.
  • Sử dụng trong kỹ thuật in flexo.
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Là băng keo xốp 2 mặt, dày 0.020 inch (0.51 mm), màu vàng, có đặc tính thoát khí , dễ dàng tháo keo ra khỏi khuôn.

  Mang lại hiệu quả cao cho kỹ thuật in medium-soft combination. Sau khi tháo sẽ không để lại vết keo lên bản in và trục in hay ống lót.

  • Sản phẩm có màu vàng và có đặc tính thoát khí.
  • Băng keo xốp 2 mặt, dày 0.020 inch (0.51 mm), màu vàng, có tính năng thoát khí và dễ tháo khỏi bề mặt dán.
  • Mang lại hiệu quả cao cho kỹ thuật in medium-soft combination. Sau khi tháo sẽ không để lại vết keo lên bản in và trục in hay ống lót.
  • Sử dụng trong kỹ thuật in flexo.
  • Băng keo dùng để dán các khuôn in flexo và giảm chấn.
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.