1. Sảm Phẩm 3M
 • Băng keo dán bản in flexo '3M™ Cushion-Mount™ E1520 màu tím, dán bản in lên trục in
 • Băng keo dán bản in flexo '3M™ Cushion-Mount™ E1520 màu tím, dán bản in lên trục in

  3M ID 70002020199
  • Màu Tím, băng keo dán bản in Flexo với khả năng thoát khí tốt
  • Là loại băng keo 2 mặt có tính năng thoát khí với lực bám dính tốt dùng để gắn các tấm in Flexo
  • Cung cấp chất lượng cao kết hợp vừa in. Các chất kết dính loại bỏ sạch từ tấm in và xi lanh in.
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Là loại băng keo 2 mặt có khả năng thoát khí tốt để dễ dàng gỡ bản in khỏi trục in Flexo

  Cung cấp chất lượng cao kết hợp in ấn. Các chất kết dính loại bỏ sạch từ tấm in và xi lanh in.

  • Màu Tím, băng keo dán bản in Flexo với khả năng thoát khí tốt
  • Là loại băng keo 2 mặt có tính năng thoát khí với lực bám dính tốt dùng để gắn các tấm in Flexo
  • Cung cấp chất lượng cao kết hợp vừa in. Các chất kết dính loại bỏ sạch từ tấm in và xi lanh in.
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.