1. Sảm Phẩm 3M

Băng keo chống trơn trượt 610

3M ID 70071667060
  • Thang bộ, thang máy, nơi ra vào, trên phuơng tiên vận chuyển, máy móc công nghiệp …
  • Đa công dụng.
  • Bên cạnh đó, sản phẩm còn được sử dụng quanh các khu vực như thang bộ, thang máy.
  • Hiệu suất cao, dễ ứng dụng
 Thêm
Thông tin chi tiết

Băng keo chống trơn trượt. Phù hợp khu vực ra vào thường xuyên và đông đúc.

Băng keo chống trơn trượt 610 mang lại an toàn cho người sử dụng dưới điều kiện tiếp xúc chân trần.

  • Thang bộ, thang máy, nơi ra vào, trên phuơng tiên vận chuyển, máy móc công nghiệp …
  • Đa công dụng.
  • Bên cạnh đó, sản phẩm còn được sử dụng quanh các khu vực như thang bộ, thang máy.
  • Hiệu suất cao, dễ ứng dụng
  • Làm giảm rủi ro khi vận chuyển
Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt