1. Sảm Phẩm 3M
 • Băng cảnh báo Scotch® 333, màu vàng, 3 in x 1000 ft
 • Băng cảnh báo Scotch® 333, màu vàng, 3 in x 1000 ft

  3M ID 80611455041
  • Hiệu quả và kinh tế - một cuộn có đủ chiều dài để sử dụng một khu vực rộng lớn
  • Nhựa polyethylene bền được thiết kế để giúp ngăn chặn tình trạng rách
  • Chữ viết màu đen trên nền sáng
  • Được thiết kế để thu hút sự chú ý và cung cấp một thông điệp cảnh báo rõ ràng
   Thêm
  Thông tin chi tiết

  Băng cảnh báo Scotch 300 là một giải pháp hiệu quả và kinh tế. Một cuộn có đủ chiều dài để đánh dấu một khu vực lớn. Băng được tạo thành từ nhựa polyethylene rất bền để chống xé. Chữ màu đen in đậm lớn 2 inch trên nền sáng để thu hút sự chú ý và tạo thông điệp cảnh báo có thể dễ dàng nhìn thấy.

  Sử dụng để thông báo về giới hạn ra vào đến các khu vực nguy hiểm hoặc quản lý ra vào tại các khu vực làm việc. Được sử dụng để cảnh báo giao thông cho người đi bộ tránh nguy hiểm

  • Hiệu quả và kinh tế - một cuộn có đủ chiều dài để sử dụng một khu vực rộng lớn
  • Nhựa polyethylene bền được thiết kế để giúp ngăn chặn tình trạng rách
  • Chữ viết màu đen trên nền sáng
  • Được thiết kế để thu hút sự chú ý và cung cấp một thông điệp cảnh báo rõ ràng
  • Sử dụng để thông báo về giới hạn ra vào đến các khu vực nguy hiểm hoặc quản lý ra vào tại các khu vực làm việc
  • Được sử dụng để cảnh báo giao thông cho người đi bộ tránh nguy hiểm
  Follow Us
  Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.