1. Nâng cao chất lượng mạng, giảm chi phí đầu tư và vận hành.
Viễn thông
 • Share

  Nâng cao chất lượng mạng, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

  Share
  3M Background Pattern 3M Background Pattern 3M Background Pattern

  Nâng cao chất lượng mạng, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

  Mạng LAN quang thụ động 3M là giải pháp lắp cáp quang đến tận bàn làm việc giúp các nhà lắp cung cấp mạng và chủ sở hữu tòa nhà tiết kiệm được 70% phí tổn, 80% chi phí hoạt động và 90% không gian.

  Nâng cao chất lượng mạng, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

  Mạng LAN quang thụ động 3M là giải pháp lắp cáp quang đến tận bàn làm việc giúp các nhà lắp cung cấp mạng và chủ sở hữu tòa nhà tiết kiệm được 70% phí tổn, 80% chi phí hoạt động và 90% không gian.

  Nâng cao chất lượng mạng, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

  Mạng LAN quang thụ động 3M là giải pháp lắp cáp quang đến tận bàn làm việc giúp các nhà lắp cung cấp mạng và chủ sở hữu tòa nhà tiết kiệm được 70% phí tổn, 80% chi phí hoạt động và 90% không gian.

  • Tiết kiệm đến 70% phí tổn từ việc giảm bớt thiết bị và cáp. Tiết kiệm đến 80% chi phí hoạt động từ việc giảm thiểu năng lượng và làm mát. Hơn nữa là tiết kiệm 90% không gian, phục vụ đến 7.000 người dùng chỉ với một mạng lưới. Giải pháp mạng LAN cáp quang thụ động của 3M™ đang giúp các những kỹ thuật viên lắp đặt hệ thống và chủ sở hữu tòa nhà hiểu rõ rằng tiết kiệm sẽ tạo nên tác động thật sự trong kinh doanh. Giải pháp mạng viễn thông băng thông rộng bằng cáp quang được nối đến tận văn phòng đang thay đổi cả mạng lưới và cách thức khách hàng suy nghĩ về thiết kế, lắp đặt và bảo trì mạng lưới.

   Hãy xem giải pháp đổi mới và toàn diện của chúng tôi có ý nghĩa như thế nào với công việc kinh doanh của bạn.

   Bắt đầu Đổi mới Một cách toàn diện