Not all of our technology is designed to be seen.
Không phải mọi công nghệ của chúng tôi đều được thiết kế để nổi bật.

Màng phim Conceal 3M™ công nghệ mới

Màng phim Conceal 3M™ là công nghệ mới mang tính cách mạng, giúp các cột ăng-ten như hoà lẫn vào môi trường xung quanh. Với thiết kế tinh tế, màng phim Conceal 3M loại bỏ được một trong những lý do phản đối chính đối với việc đặt tháp sóng di động - ô nhiễm tầm nhìn. Nhờ giảm bớt cảm giác vướng và rối mắt, sự phản đối của các chủ tòa nhà, các đô thị và cộng đồng đối với việc mở rộng cơ sở hạ tầng cũng giảm thấp hơn.

 • A product of 3M Science

  Sản phẩm của Khoa học 3M

  Màng phim Conceal 3M™ sử dụng 6 công nghệ độc đáo của 3M để tạo ra hiệu ứng ngụy trang giúp các cột ăng-ten giảm ảnh hưởng đến tầm nhìn xung quanh.

  Tải về bảng dữ liệu

  Tải về tài liệu

 • Good for business

  Lợi thế cho công việc kinh doanh của bạn

  Thông qua việc biến đổi cơ sở hạ tầng không dây xấu xí thành phong cảnh mang tính thẩm mỹ cao, màng phim này sẽ giúp bạn thuyết phục các cá nhân phản đối việc đặt tháp sóng di động.

  Tải về thông cáo báo chí

 • Not seeing is believing

  Không nhất thiết phải là "thấy mới tin"

  Xem ứng dụng của màng phim Conceal 3M™ trong video này.

  Xem video

 • The less you see, the better it looks

  Càng ít lộ liễu, tính thẩm mỹ càng cao.

  Đã đến lúc phải thay đổi nhận thức về truyền thông. Để tìm hiểu thêm về Màng phim Conceal 3M™ công nghệ mới,hãy liên hệ với chúng tôi..


Follow Us
Các thương hiệu nêu trên là nhãn hiệu thương mại của 3M.
Thay đổi địa điểm
Việt Nam - Tiếng Việt