Phim Cách Nhiệt Ô-Tô

Contact Us

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các dòng sản phẩm phim cách nhiệt của 3M. Vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng theo số 1-866-499-8857 để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc điền thông tin vào biểu mẫu sau và gửi về cho chúng tôi.

Các trường bắt buộc được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*)


  • Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để phản hồi yêu cầu của bạn và được quy định trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


  • Gửi
Cảm ơn bạn đã liên hệ với 3M.

Mục tiêu của chúng tôi là phản hồi yêu cầu của bạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, một số câu hỏi có thể cần phải tìm kiếm thêm thông tin để cung cấp cho bạn phản hồi thích hợp.